zaterdag 28 mei 2016

Geldschepping door monetisatie

Geldschepping door monetisatie


Een van de vormen van geldschepping is de zogenaamde geldschepping door monetisatie.

Deze geldschepping ontstaat bij de verwerving van vermogenstitels, goederen en diensten door een bankier.  Wanneer deze bankier gebruik maakt van door hemzelf uitgegeven (giraal) geld ontstaat geldschepping.

Als er sprake is van omzetten van vermogenstitels in geld bijvoorbeeld van wissels tegen bankbiljetten of giraal tegoed, spreken we van geldschepping op basis van wederzijdse kredietaanvaarding,
Gebruikte begrippen in geldschepping door monetisatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bankbiljetten
  ... Onder bankbiljetten verstaan we de wettige papieren betaalmiddelen aan toonder zonder een bepaalde vervaldag die alleen door de nederlandsche bank...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
geldschepping
  ... onder geldschepping verstaan we in omloop brengen van nieuw chartaal geld door een circulatiebank of de staat anders dan voor...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer

Begrippen waar geldschepping door monetisatie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


geldschepping
  ... onder geldschepping verstaan we in omloop brengen van nieuw chartaal geld door een circulatiebank of de staat anders dan voor...Lees meer