dinsdag 3 mei 2016

Erfenis

Erfenis


Onder een erfenis verstaan we het geheel van bezittingen en schulden dat een overledene (die ook wel de erflater wordt genoemd) heeft nagelaten.

De erfenis wordt ook wel genoemd boedel of nalatenschap.
Gebruikte begrippen in erfenis


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


boedel
  ... onder het begrip boedel of het engels "estate" verstaan we het totaal aan bezittingen en schulden...Lees meer

Begrippen waar erfenis in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


boedel
  ... onder het begrip boedel of het engels "estate" verstaan we het totaal aan bezittingen en schulden...Lees meer
nalatenschap
  ... onder een nalatenschap of erfenis verstaan we het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden achter laat...Lees meer
aandeel op onverdeelde boedel
  ... Het recht op een aandeel op de onverdeelde boedel vinden we terug bij een boedelscheiding stel dat twee partners...Lees meer