maandag 16 mei 2016

Corporate governance

Corporate governance


Onder de ook in Nederland ingeburgerde term corporate governance (Engels voor bedrijfsvoering) verstaan we de invloed van aandeelhouders op het bestuur van een onderneming.

Er is in Nederland een uitgebreide studie naar gedaan onder leiding van J. Peters, door wat in de praktijk de commissie Peters is gaan heten.

Deze commissie heeft een groot aantal aanbevelingen gedaan op het gebied van de corporate governance.

Deze liggen op het gebied van een adequaat ondernemingsbestuur, een effectief toezicht op de directies, meer transparantie en openheid met name waar het de besluitvorming betreft.
Gebruikte begrippen in corporate governance


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer
corporate
  ... we spreken we van een corporate bij een obligatie die is uitgegeven door een onderneming in plaats van door de...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer

Begrippen waar corporate governance in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


stichting corporate governance
  ... de stichting corporate governance is een stichting die de gezamenlijke belangen van de nederlandse pensioenfondsen in hun rol...Lees meer