dinsdag 17 mei 2016

Consumptieve verplichtingen

Consumptieve verplichtingen


Onder de consumptieve verplichtingen verstaan we de bedragen aan rente en aflossing die men per maand betaalt voor lopende leningen (doorlopend krediet, persoonlijke lening, credit card, winkelpassen, verzendhuiskrediet en debetstand).
Gebruikte begrippen in consumptieve verplichtingen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
doorlopend krediet
  ... een doorlopend krediet is een soort van rekeningcourantkrediet dat wordt verleend aan een particuliere cli ënt waarbij deze doorlopend debet...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer