maandag 23 mei 2016

chertepartijconnossement

chertepartijconnossement


Onder een chertepartijconnossement verstaan we een connossement dat verwijst naar de condities van de chertepartij waaronder het connossement is afgegeven.

Tenzij een documentair krediet uitdrukkelijk het tegendeel bepaalt, wordt een chertepartijconnossement voor vervoer dat gedeeltelijk over zee gaat niet geaccepteerd.
Gebruikte begrippen in chertepartij connossement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


chertepartij
  ... onder de chertepartij verstaan we een overeenkomst waarbij een zeeschip of een gedeelte van dat schip voor een aantal reizen...Lees meer
condities
  ... als we in deze context spreken van condities dan praten we voornamelijk over rente en provisietarieven...Lees meer
connossement
  ... onder een connossement ook bekend onder de engelse term bill of lading verstaan we een document voorzien van een dagtekening...Lees meer
documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer