dinsdag 24 mei 2016

Trends optellen

Trends optellen


Er is altijd sprake van meer dan één trend. Een korte, een middellange en een lange trend zijn vaak wel aantoonbaar.

De trend zoals we die in de dagelijkse praktijk meemaken is de som van deze trends. Elders op dit weblog is terug te vinden hoe de bekende koerspatronen worden gevormd door het optellen van cyclische componenten maar ook lineaire trends, weergegeven als rechte lijnen, laten zich op dezelfde manier bij elkaar optellen, zoals in de afbeelding te zien is.Werken de trends tegen elkaar in, dan levert dat een rustige markt zonder al te veel beweging op. Werken de trends in dezelfde richting dat is een sterke beweging te verwachten.


Gebruikte begrippen in trends optellen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


koerspatronen
  ... koerspatronen zijn figuren die op een chart gevormd worden door de koers en van een bepaalde periode en waar aan...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer