zondag 22 mei 2016

tight pattern


Tight pattern


De term tight pattern komt uit de wereld van de chart reading. In de chart reading komen vele koerspatronen voor waar we een bepaalde betekenis of uitkomst aan kunnen relateren.

Een zwaarwegend punt daarbij is hoe het betreffende koers patroon tot stand is gekomen. Als we in een markt zitten waar de koers enorm op en neer springt (dus met een hoge volatility) dan is er nauwelijks waarde te hechten aan het betreffende patroon. Een dergelijk zogenaamd loose pattern is dus moeilijk te interpreteren. Beter is het hier getoonde tight pattern, dat op een wat rustiger manier tot stand komt.

Het tegengestelde van het  tight pattern is het veel betrouwbaarder loose pattern

 
koerspatronen
Boek over koerspatronen,
vanaf € 7,-

Gebruikte begrippen in tight pattern


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
chart
  ... een koersgrafiek of kortweg grafiek is een grafische weergave van de koersontwikkeling van een effect of index in de loop...Lees meer
chart reading
  ... onder chartreading of charting verstaan we in de wereld van de technische analyse het analyseren van grafieken van historische...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
koerspatronen
  ... koerspatronen zijn figuren die op een chart gevormd worden door de koers en van een bepaalde periode en waar aan...Lees meer
loose pattern
  ... de term loose pattern komt uit de wereld van de chartisten hier komen vele koerspatronen voor waar een bepaalde...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiĆ«ren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
volatility
  ... de volatility is de mate van beweging van de koers van een aandeel en wordt ook de beweeglijkheid genoemd...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer