maandag 23 mei 2016

Giraal leverbare fondsen

Giraal leverbare fondsen


Giraal leverbare fondsen zijn normaal tot de notering op de Amsterdamse Effectenbeurs toegelaten effecten. Deze zijn echter bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer BV (Necigef) in bewaring gegeven.

Deze effecten kunnen daarmee slechts giraal kunnen worden geleverd, dus door overschrijving van de ene effectenrekening naar de andere.

Deze giraal leverbare fondsen kunnen niet fysiek worden uitgeleverd, tenzij hiervoor een specifieke overeenkomst is gemaakt. Aan deze fysieke uitlevering zijn meestal flinke kosten verbonden.
Gebruikte begrippen in giraal leverbare fondsen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
effectenbeurs
  ... de effectenbeurs is de beurs waar op beursdagen effecten worden verhandeld gedurende de daarvoor vastgestelde uren...Lees meer
effectenrekening
  ... met een effectenrekening bedoelen we een geldrekening waarover op wens van een cliĆ«nt alle effectentransacties van hem afgewikkeld worden...Lees meer
giraal effectenverkeer
  ... giraal effectenverkeer is een administratief proces van overboeken van zakelijke rechten op effecten van de ene effectenrekening naar de...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
necigef
  ... necigef staat voor nederlands centraal instituut giraal effectenverkeer bij het necigef vindt de administratie en bewaring van aandelen en obligaties plaats...Lees meer
notering
  ... het begrip notering kent meerdere betekenissen in de effectenwereld...Lees meer
uitlevering
  ... onder uitlevering verstaan we het omzetten van girale aandelen in fysieke aandelen hierover dient meestal een flink bedrag aan uitleveringsprovisie betaald...Lees meer