zondag 1 mei 2016

Ex datum

Ex datum 


Het begrip ex-datum kent meerdere betekenissen namelijk

1 De eerste dag waarop een fonds wordt verhandeld zonder een specifiek afgeleid recht.

2 Datum waarop een obligatie voor het eerst zonder coupon kan worden verhandeld.

3 De datum waarop de koers van een aandeel wordt genoteerd zonder verrekening in de koers van een uitkering in contanten, een stockdividend en dergelijke wordt eveneens de ex datum genoemd

Rating
Leer hier voor slechts €7,-
 alle trucjes die tegen u worden ingezet

Gebruikte begrippen in exdatum


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
coupon
  ... een coupon is een rentebewijs bij obligaties de coupon bevat de vervaldatum de dag van uitbetalen en het bedrag aan rente...Lees meer
ex
  ... de term ex wordt geplaatst voor een aandeel waar de claim of het stock dividend al af is...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
genoteerd
  ... we spreken van genoteerd bij beleggingsfondsen wanneer deze een beursnotering hebben en dus via de beurs verhandelbaar zijn als in...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
stockdividend
  ... stockdividend is een vorm van dividend dat niet contant maar in de vorm van aandelen wordt uitbetaald in plaats...Lees meer