maandag 9 mei 2016

Couponopbrengst

Couponopbrengst


Onder de term couponopbrengst verstaan we de periodieke rente die een obligatie oplevert.
Gebruikte begrippen in couponopbrengst


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer