zondag 22 mei 2016

Clean price

Clean price


De clean price is de prijs van een obligatie, zonder opgelopen en mee te betalen cq bij verkoop te ontvangen couponrente.
Gebruikte begrippen in cleanprice


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer