zondag 22 mei 2016

Claimemissie

Claimemissie


Een claimemissie is een vorm van een emissie, waarbij bestaande aandeelhouders een voorkeursrecht hebben ten opzichte van nieuwe aandeelhouders bij inschrijving op deze emissie.

Er wordt een dividendbewijs als zogenaamde claim aangewezen.

Deze claims worden gedurende enige tijd gewoon op de effectenbeurs verhandeld, omdat aandeelhouders vaak claims over hebben of er juist een paar tekort komen om een heel aandeel te kunnen verkrijgen. Dit wordt claimhandel genoemd.

Vertalingen van claimemissie

Engels:  rights issue 

Gebruikte begrippen in claimemissie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
claim
  ... de claim komen we tegen bij een emissie van nieuwe aandelen als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft dan zal dat vaak...Lees meer
claimhandel
  ... onder claimhandel verstaan we de handel op de beurs in claims die vanaf een bepaalde datum gehouden wordt en die...Lees meer
dividendbewijs
  ... een dividendbewijs is een onderdeel van een fysiek aandeel waarop het dividend door de betrokken vennootschap wordt uitbetaald in geld...Lees meer
effectenbeurs
  ... de effectenbeurs is de beurs waar op beursdagen effecten worden verhandeld gedurende de daarvoor vastgestelde uren...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer

Begrippen waar claimemissie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


claim
  ... de claim komen we tegen bij een emissie van nieuwe aandelen als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft dan zal dat vaak...Lees meer
emissie met voorkeursrecht
  ... een emissie met voorkeursrecht is een vorm van een emissie waarbij bestaande aandeelhouders recht van voorkeur hebben bij...Lees meer