zaterdag 2 april 2016

Transactie op nettobasis

Transactie op nettobasis


Een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een (buitenlandse) marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt, zonder dat er provisie en beursbelasting in rekening gebracht worden.

Een opslag of afslag in de koers dient om de kosten en risico's te dekken.
Gebruikte begrippen in transactie op nettobasis


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


afslag
  ... Verkoop bij afslag betekent dat op een veiling vanaf een hoge prijs geveild wordt waarna de prijs steeds lager wordt...Lees meer
beursbelasting
  ... met de term beursbelasting bedoelen we de belasting die verschuldigd is bij de aan en verkoop van effecten door een...Lees meer
dekken
  ... onder het dekken van een shortpositie verstaat men het kopen van aandelen die men eerder heeft verkocht zonder ze op...Lees meer
effectentransactie
  ... een effectentransactie is de opdracht tot het kopen of verkopen van effecten op de beurs die aan een bank commissionair...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
marktpartij
  ... een marktpartij is een persoon of organisatie die producten of diensten aanbiedt of afneemt op een bepaalde markt...Lees meer
provisie
  ... de provisie of effectenprovisie is het bedrag dat een financiële instelling aan de klant berekent voor het verrichten van effectentransacties...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer