maandag 4 april 2016

titelonderzoek

titelonderzoek


Titelonderzoek wordt ook wel recherche genoemd. Het is het onderzoek naar de zakenrechtelijke situatie zoals de beschikkingsbevoegdheid van een persoon, het eigenaarschap van een onroerend goed, van een schip en dergelijke.

Titelonderzoek vindt meestal plaats door het raadplegen van de Openbare Registers, alsmede het onderzoek naar de beschikkingsbekwaamheid.

Een goed voorbeeld is het notariële onderzoek voorafgaande aan de hypotheekvestiging.
Gebruikte begrippen in titelonderzoek


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beschikkingsbevoegdheid
  ... met de term beschikkingsbevoegdheid wordt het recht bedoeld van een rechtspersoon of van een natuurlijk persoon zakenrechtelijke rechtshandelingen te verrichten...Lees meer
hypotheekvestiging
  ... Onder een hypotheekvestiging verstaan we de inschrijving in het hypotheekregistervan de akte waarmede het recht ...Lees meer
onroerend goed
  ... onroerend goed is de vaak gebruikte maar formeel iets minder juiste term voor een onroerende zaak...Lees meer