zaterdag 23 april 2016

Leveringsakte

Leveringsakte


Een leveringsakte is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom overgaat. Deze leveringsakte moet door een notaris worden opgemaakt en door de verkoper, de koper en de notaris worden ondertekend.

De inhoud van de leveringsakte moet in overeenstemming zijn met de eerder gesloten koopakte. Overigens zal de notaris proberen eventuele gaten  in de koopakte in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken.

De notaris nodigt daartoe partijen en hun adviseurs uit voor een bespreking op zijn kantoor. De eigendomsoverdracht is pas compleet, nadat de notaris een afschrift van de leveringsakte heeft ingeschreven in de openbare registers bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.
Gebruikte begrippen in leveringsakte


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
kadaster
  ... de kabuse is de oorspronkelijke japanse naam voor de dark cloud cover bearish uit de candlestickanalyse...Lees meer
koopakte
  ... de koopakte of koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariĆ«le aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer

Begrippen waar leveringsakte in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


kadaster
  ... de kabuse is de oorspronkelijke japanse naam voor de dark cloud cover bearish uit de candlestickanalyse...Lees meer