vrijdag 1 april 2016

Transfergarantie

Transfergarantie


Een transfergarantie is een garantie van een bevoegde instantie, zoals een deviezeninstituut, staatsbank of centrale bank, waarin de transfer van een verschuldigd bedrag of vordering uit hoofde van de levering van goederen en/of diensten wordt gegarandeerd aan de schuldeiser of leverancier.

Hoewel bedoeld ter uitsluiting van het transferrisico, kunnen politieke ontwikkelingen de waarde van een transfergarantie behoorlijk aantasten.
Gebruikte begrippen in transfergarantie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
deviezeninstituut
  ... onder het deviezeninstituut van een land verstaan we de centrale instantie die belast is met de controle op en het...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
transfer
  ... een transfergarantie is een garantie van een bevoegde instantie zoals een deviezeninstituut staatsbank of centrale bank waarin de transfer van...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer