maandag 4 april 2016

totale constante kosten

totale constante kosten


Onder totale constante kosten (afgekort tot TCK) verstaan we de kosten die niet afhankelijk zijn van de productieomvang en die ook altijd gemaakt moeten worden, zelfs als er (tijdelijk) geen sprake is van productie.

Denk bij de totale constante kosten dan ook aan zaken als huur van een pand, afschrijvingen, de kosten van werknemers in vaste dienst.
Gebruikte begrippen in totale constante kosten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


constante kosten
  ... onder de constante kosten verstaan we de kosten die ook worden gemaakt als de produktie stil staat...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer