woensdag 6 april 2016

Subsidie

Subsidie


Onder subsidie verstaan we een door de overheid verstrekte inkomensoverdracht of kapitaaloverdracht aan ondernemingen of gezinnen.
Gebruikte begrippen in subsidie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


inkomensoverdracht
  ... naast de primaire inkomens hebben we de inkomensoverdracht we spreken van inkomensoverdracht bij het doen van uitbetalingen van door de...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer

Begrippen waar subsidie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


arbeidsmobiliteit
  ... De zogenaamde arbeidsmobiliteit geeft de beweeglijkheid van de productiefactor arbeid aan hoe groter de arbeidsmobiliteit arbeidsmobiliteit hoe lager de werkloosheid...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
kostprijsverlagende subsidie
  ... onder kostprijsverlagende subsidies verstaan we subsidies aan ondernemingen waarmee het de bedoeling is dat bedrijven met deze subsidie de...Lees meer
mobiliteit tussen niet werken en werken
  ... de mobiliteit tussen niet werken en werken betekent dat er veel aan gelegen is om...Lees meer
gereedmeldingsformulier
  ... zodra een premiewoning door de bewoner bewoond kan worden moet een gereedmeldingsformulier ingediend worden bij de gemeente dit formulier dient...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer