maandag 11 april 2016

staathuishoudkunde

staathuishoudkunde


Staathuishoudkunde is de vroegere benaming voor economie.

Deze benadering bleek echter veel te beperkt, daar de economische wetenschap, zich niet alleen met de huishouding van de staat bezighoudt, maar een veel breder werkterrein heeft.

De beroepsvereniging van economen in Nederland heet nog wel altijd de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde.
Gebruikte begrippen in staathuishoudkunde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
economische wetenschap
  ... onder de economische wetenschap verstaan we de wetenschap die de manier bestudeert waarop de mensen hun behoeften ofwel wensen...Lees meer
huishouding
  ... in de economie is een huishouding wat breder dan het begrip dat we gevoelsmatig voor ogen hebben...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer

Begrippen waar staathuishoudkunde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


economie als wetenschap
  ... economie als wetenschap krijgt nog wel eens de wind van voren dat economie helemaal geen wetenschap zou zijn...Lees meer