zaterdag 23 april 2016

Limited Risk Certificates

Limited Risk Certificates


Onder Lirics ofwel Limited Risk Certificates verstaan we certificaten die de belegger in staat stellen te profiteren van koersstijgingen op de Amsterdamse, Europese of Amerikaanse beurs, terwijl bij dalende koersen het belegd vermogen wordt beschermd.
Gebruikte begrippen in limited risk certificates


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen – een biedprijs en een laatprijs – waartegen de afgever...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer