woensdag 27 april 2016

international factoring

international factoring


Onder international factoring verstaan we een vorm van factoring waarbij de factor (exportfactor) in het land van de exporteur de vorderingen van zijn opdrachtgever (leverancier van bijv. goederen), zonder recht van regres overdraagt, aan zijn correspondent in het land van de importeur (importfactor).

De importeur betaalt aan de importfactor.
Gebruikte begrippen in international factoring


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


correspondent
  ... een correspondent is een buitenlandse effecteninstelling die gebruikt wordt om aan en verkopen te realiseren...Lees meer
factoring
  ... in feite is factoring een vorm van bedrijfsfinanciering hierbij neemt de factormaatschappij ofwel factor alle vorderingen van het betreffende bedrijf...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
opdrachtgever
  ... de opdrachtgever is een cliënt van een bank voor wiens rekening een financiële transactie moet worden uitgevoerd bijv een betalingsopdracht...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
recht van regres
  ... het recht van regres is het recht om verhaal te halen op degene die een verplichting is aangegaan...Lees meer