vrijdag 1 april 2016

Treasury bill

Treasury bill

Een Treasury bill is een kortlopend schatkistpapier van de Amerikaanse overheid.
Gebruikte begrippen in treasurybill


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


schatkistpapier
  ... onder schatkistbiljetten verstaan we in het algemeen kortlopende rentedragende schuldbekentenissen van de overheid schatkistpapier kan worden verdisconteerd en beleend bij de...Lees meer
treasury
  ... de treasury is de verantwoordelijke voor alle geldmarkt en valuta operaties in een bedrijf...Lees meer