dinsdag 15 maart 2016

Vertrouwensfactor

Vertrouwensfactor


moneymanagement bepaalt of u wint of verliest
Moneymanagement bepaalt of u gaat winnen of verliezen!
Lees het boek vanaf slechts 7 euro.
De vertrouwensfactor komt uit de wereld van de moneymanagement technieken.

Het betreft de omzetting van de Zscore naar een meer hanteerbaar getal.

Bij het berekenen van de vertrouwensfactor wordt de z-score omgezet in een aantal standaardafwijkingen.

Bijvoorbeeld een z-score van 2 komt overeen met een vertrouwensfacor van 95. De vertrouwensfactor moet minimaal een waarde van 95 hebben om betekenis te hebben

Immers bij een afwijking van 2 standaardafwijkingen van 95% van de onderzochte gevallen hier onder.
Gebruikte begrippen in vertrouwensfactor


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


moneymanagement
  ... moneymanagement is een verzamelnaam van technieken die bedoeld zijn om enerzijds een zo hoog...Lees meer
score
  ... een score is een onderdeel van een belegging een in american trust unit...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
winnen
  ... met winnen wordt bij effecten het maken van een koersstijging bedoeld dus in de zin van "het aandeel windmolens nv...Lees meer
zscore
  ... als de resultaten van een systeem volkomen willekeurig zouden zijn dan zouden ze volgens de normale verdeling verdeeld moeten...Lees meer