zondag 27 maart 2016

Reserve assurantie eigen risico

Reserve assurantie eigen risico


Onder de Reserve assurantie eigen risico verstaan we een fiscale reserve voor bepaalde risico's, waartegen weliswaar een verzekering kan worden afgesloten, doch waarvoor een onderneming zelf het risico wenst te lopen.
Gebruikte begrippen in reserve assurantie eigen risico


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


fiscale reserve
  ... onder de fiscale reserves verstaan we een drietal reserves die een ondernemer onder bepaalde voorwaarden kan vormen ten...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer