zondag 27 maart 2016

Renteopslag door De Nederlandsche Bank NV

Renteopslag door De Nederlandsche Bank NV


Door De Nederlandsche Bank NV in rekening gebrachte rente boven de officiële tarieven ingeval dat een bank haar contingent overschrijdt.

Deze renteopslag wordt berekend over het bedrag waarmee het contingent wordt overschreden.

zie ook bij de contingenteringsregeling van De Nederlandsche Bank NV.
Gebruikte begrippen in renteopslag door de Nederlandsche Bank NV


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
contingent
  ... we spreken van een contingent als er een maximum is gesteld aan de hoeveelheid van een goed dat in een...Lees meer
contingenteringsregeling
  ... de contingenteringsregeling is een regeling die de algemene voorwaarden voor het kunnen lenen door commerci ële banken bij de dnb zie...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
renteopslag
  ... de renteopslag is een verhoging van de basishypotheekrente de basisrente geldt meestal voor hypotheken met nationale hypotheek garantie naarmate het...Lees meer