maandag 14 maart 2016

wet ketenaansprakelijkheid

wet ketenaansprakelijkheid


De wet ketenaansprakelijkheid houdt in dat de hoofdaannemer aansprakelijk is voor de afdracht van de door zijn onderaannemer verschuldigde sociale verzekeringspremies, loon en omzetbelasting.
Gebruikte begrippen in wet ketenaansprakelijkheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer
omzetbelasting
  ... de omzetbelasting is een vorm van belasting die alle consumenten opbrengen via de prijzen van producten...Lees meer