maandag 14 maart 2016

Voorwaardelijk trekkingsrecht

Voorwaardelijk trekkingsrecht


Onder een voorwaardelijk trekkingsrecht verstaan we een kredietmogelijkheid bij het Internationaal Monetair Fonds waaraan eisen kunnen worden verbonden met betrekking tot het te voeren economisch beleid.
Gebruikte begrippen in voorwaardelijk trekkingsrecht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer