maandag 14 maart 2016

Vervoerder

Vervoerder


Onder de vervoerder verstaan we de natuurlijke persoon of de onderneming die zich verbonden heeft om mensen of zaken te vervoeren.
Gebruikte begrippen in vervoerder


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiĆ«ren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer

Begrippen waar vervoerder in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


aan boord connossement
  ... onder een aan boord connossement verstaan we een vorm van een connossement waarin als zodanig is aangegeven dat...Lees meer
expediteursconnossement
  ... onder een expediteurs connossement verstaan we een vervoersdocument dat sterk lijkt op een connossement...Lees meer
received for shipment connossement
  ... een zogenaamd received for shipment connossement is een connossement dat aangeeft dat de goederen ter verscheping zijn...Lees meer
notify address
  ... het notify address is een als zodanig in het transportdocument vermelde naam en adres van degene aan wie de...Lees meer
vrij vervoerder
  ... vrij vervoerder is een leveringsconditie waaronder de verkoper aan zijn verplichtingen heeft voldaan als hij de goederen aan de...Lees meer
bareboatcharter
  ... Met de term bare boat charter wordt een charterovereenkomst bedoeld waarbij de vervoerder het zeeschip kaal wat wil...Lees meer
combined transport bill of lading
  ... een combined transport bill of lading is 1 connossement dat als combined transport bill of lading is...Lees meer
connossement
  ... onder een connossement ook bekend onder de engelse term bill of lading verstaan we een document voorzien van een dagtekening...Lees meer