dinsdag 15 maart 2016

versterkte borgstelling

versterkte borgstelling


Een versterkte borgstelling is een borgstelling waarbij de borg tot meerdere zekerheid voor het nakomen van zijn verplichtingen die door zijn borgstelling na moet komen, zakelijke zekerheid heeft verschaft aan degene tegenover wie hij zich borg stelde.

Vertalingen van versterkte borgstelling

Engels:  additional suretyship 

Gebruikte begrippen in versterkte borgstelling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


borgstelling
  ... een borgstelling wordt ook wel borgtocht genoemd een borgstelling is een overeenkomst waarbij een derde partij die de borg wordt genoemd...Lees meer
zakelijke zekerheid
  ... onder een zakelijke zekerheid verstaan we een zekerheid voor de verplichtingen van een schuldenaar dat de schuldeiser verhaal kan...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer