dinsdag 15 maart 2016

Verkrijgingskosten

Verkrijgingskosten


De verkrijgingskosten zijn de totale kosten van het in eigendom verkrijgen van een woning.

Het is dus de aankoopprijs inclusief alle bijkomende kosten die ook wel de verwervingskosten worden genoemd.

Bij Nationale Hypotheek Garantie zijn ondermeer de verkrijgingskosten een uitgangspunt voor het bepalen van de maximale hypotheek.
Gebruikte begrippen in verkrijgingskosten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
nationale hypotheek garantie
  ... de nationale hypotheek garantie is een vorm van borg of garantstelling die door het waarborgfonds eigen woningen...Lees meer