dinsdag 15 maart 2016

Verjaring vakantiedagen

Verjaring vakantiedagen


Onder Verjaring vakantiedagen verstaan we het feit dat vakantiedagen vijf jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan, verjaren.
Gebruikte begrippen in verjaring vakantiedagen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


vakantiedagen
  ... volgens de wet heeft iedere werknemer recht op vakantiedagen met behoud van loon het recht op vakantiedagen wordt in de...Lees meer
verjaring
  ... verjaring is een door de wet erkend middel om mits aan bepaalde vereisten is voldaan...Lees meer