woensdag 16 maart 2016

Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen

Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen


De Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen ofwel de VPPG is een belangenvereniging voor lokale politieke partijen.

Een belangrijk actiepunt van de Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen is dat lokale partijen door het Rijk worden achtergesteld, omdat ze in tegenstelling tot landelijke politieke partijen geen geld krijgen op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen.
Gebruikte begrippen in vereniging van plaatselijke politieke groeperingen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer