vrijdag 18 maart 2016

veilinghuis

veilinghuis


Onder een veilinghuis verstaan we een bedrijf dat zich bezighoudt met het bijeenbrengen van goederen die dan via een door hen georganiseerde veiling worden verkocht.
Gebruikte begrippen in veilinghuis


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
veiling
  ... bij een veiling komt een groep mogelijke kopers van een bepaald door het veilinghuis aangeboden goed bijeen om door middel...Lees meer

Begrippen waar veilinghuis in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


veiling
  ... bij een veiling komt een groep mogelijke kopers van een bepaald door het veilinghuis aangeboden goed bijeen om door middel...Lees meer