woensdag 30 maart 2016

Trustverband

Trustverband


Beding in de leningsvoorwaarden van een obligatielening dat de houders van obligaties zich tegenover de maatschappij die de betrokken obligaties heeft uitgegeven, zullen laten vertegenwoordigen door een trustee.
Gebruikte begrippen in trustverband


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
leningsvoorwaarden
  ... de leningsvoorwaarden zijn de voorwaarden waaronder een onderhandse lening resp een obligatielening op de openbare kapitaalmarkt tot stand komt...Lees meer
obligatielening
  ... een obligatielening is een lening verdeeld in los uitgegeven delen de obligaties de obligaties worden aan de desbetreffende geldgevers verstrekt...Lees meer