woensdag 30 maart 2016

Triple witching hour

Triple witching hour


Onder het zogenaamde triple witching hour verstaan we de chaotische koersvorming aan het einde van de expiratiedag en wel met name die in Maart, Juni, September en December als er allerlei termijncontracten op indices aflopen.

Allerlei contracten moeten gesloten of doorgerold worden.

Het gevolg is een zeer actieve handel in de termijncontracten, opties en de onderliggende waarden.

Deze handel kan ook voor flinke koerssprongen in alle richtingen zorgen wat gevolg kan hebben voor allerlei limietorders die nog uitstaan maar die in een normale handel kansloos zouden zijn.
Gebruikte begrippen in triple witching hour


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


expiratiedag
  ... onder de expiratiedag verstaan we de datum waarop een optiecontract en of een documentair krediet aflopen ofwel ophouden te bestaan...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer