woensdag 30 maart 2016

Trekkingsrechten

Trekkingsrechten


Onder de trekkingsrechten verstaan we de kredietmogelijkheden bij het Internationaal Monetair Fonds.
Gebruikte begrippen in trekkingsrechten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.Begrippen waar trekkingsrechten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


devaluatie
  ... onder devalutie verstaan we het afwaarderen van een munteenheid valuta ten opzichte van ander munteenheden ten opzichte van...Lees meer
internationale reserves
  ... de zogenaamde internationale reserves worden gevormd door het totaal van de door alle landen aangehouden reserves...Lees meer
internationale liquiditeiten
  ... de zogenaamde internationale liquiditeiten zijn de internationaal aanvaarde ruilmiddelen in de vorm van goud direct opeisbare tegoeden in convertibele valuta...Lees meer
bijzonderetrekkingsrechten
  ... als er sprake is van bijzondere trekkingsrechten ofwel special drawing rights sdr's dan wil dat zeggen dat er onvoorwaardelijke...Lees meer
goudtranche
  ... een goudtranche is het deel van de automatische trekkingsrechten op het internationale monetaire fonds dat gebaseerd is op de deelneming...Lees meer
standaard valutapakket
  ... een standaardvalutapakket wordt ook wel een valutakorf of een valutamand genoemd het is een rekeneenheid die is samengesteld uit bepaalde eenheden...Lees meer