vrijdag 18 maart 2016

Short Term Underwriting Facility

Short Term Underwriting Facility


Onder een Short Term Underwriting Facility , Afgekort aangeduid als STUF, verstaan we een vorm van off balancesheet financiering.
Gebruikte begrippen in shorttermunderwritingfacility


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


short
  ... het voorvoegsel short wordt bijvoorbeeld gebruikt bij shortpositie in het algemeen is geeft het begrip short aan dat er sprake is...Lees meer