dinsdag 22 maart 2016

Scrip

Scrip


Het begrip scrip heeft meerdere betekenissen:

1. Waardepapier waarvan een bepaald aantal in een aandeel resp. een obligatie kan worden omgewisseld, gedurende een zekere periode.
2,. Bewijs van achterstallige rente, dividend of enig ander recht.
3. Andere benaming die – soms – gebruikt wordt voor een restantbewijs.
Gebruikte begrippen in scrip


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
waardepapier
  ... een waardepapier is juridisch gezien een document dat aan order of aan toonder is gesteld en waarin een vordering of...Lees meer

Begrippen waar scrip in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


amortisatiebewijs
  ... In het algemeen is een amortisatiebewijs een bepaald soort bewijs dat vervalt zodra een zeker bedrag daarop is uitgekeerd...Lees meer