zondag 27 maart 2016

Royeren

RoyerenOnder royeren verstaan we het doorhalen van een aankooporder of verkooporder.

 Het verwisselen van certificaten in de onderliggende originele aandelen wordt eveneens royeren genoemd.
Gebruikte begrippen in royeren


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
doorhalen
  ... we spreken van het doorhalen van een order bij het annuleren van een effectenorder of optieorder...Lees meer