zondag 27 maart 2016

Rijnvaart connossement

Rijnvaart connossement


Een Rijnvaart connossement is een connossement over het vervoer van goederen op de rivier de Rijn.

Het kan afgegeven worden in verhandelbare vorm en vertegenwoordigt in dat geval de goederen.
Gebruikte begrippen in rijnvaart connossement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


connossement
  ... onder een connossement ook bekend onder de engelse term bill of lading verstaan we een document voorzien van een dagtekening...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer