dinsdag 29 maart 2016

Renteherziening

Renteherziening


De renteherziening is het moment waarop u een voorstel van de geldverstrekker ontvangt voor een nieuwe rentevaste periode.

Meestal stuurt de geldverstrekker het voorstel 1 à 2 maanden voor afloop van de rentevaste periode. In dit voorstel staat het rentepercentage van dat moment. Zie ook bij rentevaste periode.
Gebruikte begrippen in rente herziening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

rentepercentage
  ... het rentepercentage is het percentage van de uitstaande lening dat als rente betaald moet worden...Lees meer