zondag 27 maart 2016

Rentabiliteitsratio

Rentabiliteitsratio


Het zogenaamde rentabiliteitsratio is een verhoudingsgetal dat een inzicht geeft in het rendement op het in een onderneming geïnvesteerde vermogen. Het verhoudingsgetal wordt gewoonlijk herrekend tot een percentage. De meest gebruikte rentabiliteitsratio's zijn:

– winst voor belastingen / eigen vermogen;

– winst voor belastingen + betaalde rente / totale vermogen.
Gebruikte begrippen in rentabiliteitsratio


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer