dinsdag 29 maart 2016

Renouvellerend documentair krediet

Renouvellerend documentair krediet


Een renouvellerend documentair krediet is een vorm van een documentair krediet, waaronder het kredietbedrag of een onder het krediet opgenomen bedrag op bepaalde voorwaarden wederom voor dispositie ter beschikking van de begunstigde komt.

De renouvellering is vaak gebonden aan enkele voorwaarden zoals bijvoorbeeld de inlossing van de vorige dispositie door de opdrachtgever, of het verstrijken van een bepaalde tijd.
Gebruikte begrippen in renouvellerend documentair krediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


begunstigde
  ... De term begustigde kent een aantal toepassingen1 degene ten gunste van wie een banktransactie plaatsvindt 2 degene aan wie bijv volgens...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
dispositie
  ... onder dispositie verstaan we het opnemen van contanten bij een bank door iemand die over een krediet kan beschikken bij...Lees meer
documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
opdrachtgever
  ... de opdrachtgever is een cliënt van een bank voor wiens rekening een financiële transactie moet worden uitgevoerd bijv een betalingsopdracht...Lees meer
renouvellerend
  ... het maatschappelijk kapitaal blijft daarbij meestal onaangetast zodat...Lees meer