dinsdag 1 maart 2016

Combined transport bill of lading

Combined transport bill of ladingEen Combined transport bill of lading is:
1. Connossement dat als combined transport bill of lading is uitgeschreven of ingevuld voor gecombineerd vervoer waaronder een gedeelte over zee.

2. Voor gecombineerd vervoer afgegeven transportdocument, dat geen connossement is en dat afgegeven is door – een met name genoemde vervoerder, of – een expediteur die optreedt als vervoerder, of – een expediteur als agent van een met name genoemd vervoerder.

3. De FIATA combined transport bill of lading.
Gebruikte begrippen in combined transport bill of lading


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


agent
  ... In de bancaire wereld is een agent een bank die deel uitmaakt van een syndicaat bij een emissie de agent...Lees meer
bill of lading
  ... bij de bill of lading afgekort tot b l onderscheiden we twee soorten namelijk...Lees meer
connossement
  ... onder een connossement ook bekend onder de engelse term bill of lading verstaan we een document voorzien van een dagtekening...Lees meer
expediteur
  ... de expediteur is een tussenpersoon die voor zijn opdrachtgever goederen doet vervoeren...Lees meer
fiata
  ... afkorting van fédération internationale des associations de transitaires et assimilés...Lees meer
transportdocument
  ... een transport document wordt ook wel een vervoersdocument genoemd in principe is een transport document elk document dat dient...Lees meer
vervoerder
  ... onder de vervoerder verstaan we de natuurlijke persoon of de onderneming die zich verbonden heeft om mensen of zaken te...Lees meer