dinsdag 1 maart 2016

Bewijs van deelgerechtigdheid

Bewijs van deelgerechtigdheid


Onder een bewijs van deelgerechtigdheid ofwel een action de jouissance verstaan we een recht dat wordt toegekend aan een aandeelhouder bij wie zijn aandeel, ofwel zijn deelname aan het maatschappelijk kapitaal volledig is terugbetaald.

Een bewijs van deelgerechtigdheid geeft recht op een deel van de overwinst en in bepaalde gevallen ook een recht op een deel van het liquidatiesaldo op het moment dat de vennootschap wordt opgeheven.

Vertalingen van bewijs van deelgerechtigdheid

Engels:  profit-sharing certificate 

Gebruikte begrippen in action de jouissance


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bewijs van deelgerechtigdheid
  ... onder een bewijs van deelgerechtigdheid ofwel een action de jouissance verstaan we een recht dat wordt toegekend aan...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
liquidatiesaldo
  ... het liquidatiesaldo is het bedrag dat bij opheffing van een vennootschap verdeeld wordt onder de aandeelhouders nadat alle schulden zijn...Lees meer
maatschappelijk kapitaal
  ... we sproken in plaats van het zogenaamde maatschappelijk kapitaal ook wel van het statutair kapitaal...Lees meer
overwinst
  ... 1 dat deel van de winst dat een als normaal geachte vergoeding voor het ondernemersrisico of een tot standaard...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer

Begrippen waar action de jouissance in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

bewijs van deelgerechtigdheid
  ... onder een bewijs van deelgerechtigdheid ofwel een action de jouissance verstaan we een recht dat wordt toegekend aan...Lees meer