dinsdag 1 maart 2016

bevrijdende voorheffing

bevrijdende voorheffing


We spreken van een bevrijdende voorheffing als na inning van een belasting geen latere aanslag meer volgt.

Een voorbeeld van een bevrijdende voorheffing is de loonbelasting. Als een belastingplichtige geen verdere inkomsten heeft dan laat de belastingdienst een aanslag inkomstenbelasting verder achterwege.

De belastingplichtige is dus bevrijdt door het betalen van de voorheffing.
Gebruikte begrippen in bevrijdende voorheffing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aanslag
  ... De aanslag wat eigenlijk een verkorting is van belastingaanslag is de schriftelijke verklaring van de belastinginspecteur hoeveel men aan een...Lees meer
belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
inning
  ... onder inning of het innen van bedragen verstaan we het ophalen van bedragen die mensen slechts betalen omdat ze hiertoe...Lees meer
loonbelasting
  ... onder loonbelasting verstaan we de heffing die de werkgever of uitekeringsverstrekker inhoudt bij het uit betalen van de lonen van...Lees meer