zondag 6 maart 2016

bare back bill of lading

bare back bill of lading


Onder de term bare back bill of lading wordt een connossement verstaan dat voor alle algemene vervoersvoorwaarden verwijst naar een andere bron dan het document zelf.

Gebruikte begrippen in bareback bill of lading


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


bill of lading
  ... bij de bill of lading afgekort tot b l onderscheiden we twee soorten namelijk...Lees meer
connossement
  ... onder een connossement ook bekend onder de engelse term bill of lading verstaan we een document voorzien van een dagtekening...Lees meer