zondag 6 maart 2016

Bankverklaring

BankverklaringOnder een bankverklaring verstaan we een verklaring die wordt afgelegd door een volgens de Wet Toezicht Kredietwezen ingeschreven instelling.

Uit deze bankverklaring blijkt dat de bedragen die gestort moeten worden op de bij de oprichting van een besloten vennootschap of naamloze vennootschap te plaatsen aandelen terstond na de betrokken oprichting ter beschikking zullen staan.Vertalingen bankverklaring

Engels:  banker’s statement

Gebruikte begrippen in bankverklaring


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
naamloze vennootschap
  ... de naamloze vennootschap is een bij notariële akte opgerichte vennootschap met rechtspersoonlijkheid waarbij de aandelen niet op naam...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer