zondag 6 maart 2016

bankiersexamen

bankiersexamenIn het voorjaar van 2009 kwam minister van financiën Wouter Bos met het voorstel om een bankiersexamen in te gaan voeren, Dit zou moeten voorkomen dat bankiers te grote risico's voor de korte termijn zouden gaan nemen. Bankiers zouden onvoldoende beseffen wat ze nu eigenlijk voor gevaarlijke en ondoorzichtige producten verkochten.

Een gevaar dat gesignaleerd werd was dat bankiers aan een dergelijk examen nog meer autoriteit zouden gaan ontlenen dan nu al het geval is, en daarmee elke tegenstander monddood maakt.

Een ander bezwaar tegen het bankiersexamen was, dat in de kredietcrisis iedereen had gefaald, ook de politiek, de centrale banken en en de toezichthouders zodat het de grote vraag was wie dan wel voldoende kennis had om een dergelijk examen op stellen dan wel af te nemen.

Gebruikte begrippen in bankiersexamen


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
kredietcrisis
  ... de term kredietcrisis kwam in de zomer van 2007 naar voren omdat banken elkaar geen geld meer wilden lenen...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen – een biedprijs en een laatprijs – waartegen de afgever...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer