maandag 14 maart 2016

voor- en nabeursmakelaar

voor- en nabeursmakelaar


Een voor- en nabeursmakelaar is een bedrijfslid van de Vereniging voor de Effectenhandel, aangewezen door het bestuur van deze vereniging, dat bemiddeling verleent bij de uitvoering van transacties in opdracht van medeleden in bepaalde door het bestuur aangewezen fondsen naast de hoeklieden in die fondsen.
Gebruikte begrippen in voor en nabeursmakelaar


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijfslid
  ... een bedrijfslid is in de wereld van de effectenbeurs een lid van de vereniging voor de effectenhandel...Lees meer
bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer